Het koor

Jongenskoor Dalfsen is gestart in 1994. Initiatiefnemer en koorleider Henk Ophoff begon toen met 10 jongens te repeteren. Na een jaar proefdraaien bleek het een succes en in 1996 is Stichting Jongenskoor Dalfsen opgericht. Doel was om jongens in Dalfsen en omgeving te trainen in het zingen van voornamelijk klassieke muziek en daarin blijvend te motiveren. Het koor heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld en is inmiddels bekend geworden in de wijde omgeving. Het repertoire is normaliter voor een groot deel Anglicaans. Er wordt veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de individuele stem. De jongens werken jaarlijks mee aan verschillende uitvoeringen van de Mattheüs Passion op diverse grote podia in het land. Vorig jaar hebben jongens meegewerkt aan een geheel nieuwe musicalproductie ‘Morning Blossoms’ met professionele zangers en dansers van het Nationaal Ballet. Op 1 april j.l. heeft het koor de Johannes Passion van Bach intergraal uitgevoerd. Verder heeft het koor concertreizen gemaakt naar Engeland en Duitsland. Erg geliefd bij groot publiek zijn de jaarlijkse uitvoeringen met de Christmas Carols.