Het koor

Jongenskoor Dalfsen is gestart in 1994. Initiatiefnemer en koorleider Henk Ophoff ging met 10 jongens aan de slag en toen na een jaar proefdraaien het levensvatbaar bleek te zijn is in 1996 Stichting Jongenskoor Dalfsen opgericht. Het doel was om jongens in Dalfsen en omgeving te trainen in het zingen van voornamelijk klassieke muziek en daarin blijvend te motiveren. Het koor heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld en is inmiddels bekend geworden in de wijde omgeving. Naast muzikale ontwikkeling wordt er veel aandacht besteed aan het trainen van de individuele stem. In de loop der jaren zijn ook grote werken uitgevoerd, zoals de Johannes Passion van Bach, een mis van Haydn en de Requiem-composities van Fauré en Duruflé. De jongens werken jaarlijks mee aan uitvoeringen van de Mattheüs Passion op diverse grote podia in het land. Verder heeft het koor concertreizen gemaakt naar Engeland en Duitsland. Erg geliefd bij groot publiek zijn de jaarlijkse uitvoeringen met de Christmas Carols.